وب سایت معرفی دوره های آموزشی خودم- طراحی شده در سال ۱۳۸۰
این صفحات توسط نرم افزار فرانت پیج مایکروسافت طراحی شده بودند.