وب سایت رسمی شرکت رادان تحریر – نسخه سوم – سال ۱۳۸۵
طراحی شده HTML 4.0 و ASP
با حذف ناگهانی دامنه اینترنتی radan.ir و واگذاری آن به فرد دیگری در حالیکه هنوز دو سال و نیم از اعتبار آن باقی بود ولی به علت آنکه دیتا بیس مرکز ثبت کننده فاقد اطلاعات لازم بود از طریق مراجع قضایی مجدد نسبت به باز پس گیری آن اقدام شود که این پروسه نزدیک به ۳ سال طول کشید.
لذا با توجه به اشتباهات برنامه نویسی و وابسته شدن کدها به نام دامنه لازم شد تیم جدیدی طراحی مجدد سایت را بر عهده بگیرند.
این سایت و فروشگاه اینترنتی آن نتیجه همکاری من با شرکت رادفا و دوست خوبم آقای مهندس راشدی است که فروشگاه اینترنتی آن از موتور فروشگاه ساز سبد خرید استفاده میکرد که برنامه نویسی و باز طراحی و توسعه های مورد نیاز بر روی آن انجام شده و در فروشگاه اینترنتی رادان ارائه گردید.