فروشگاه اینترنتی رسمی شرکت رادان تحریر – سال ۱۳۸۹

فروشگاه اینترنتی رادان بعد از چند بازنگری و برنامه نویسی مجدد آن نتیجه همکاری من با شرکت رادفا و دوست خوبم آقای مهندس راشدی است که فروشگاه اینترنتی آن از موتور فروشگاه ساز سبد خرید استفاده میکرد که برنامه نویسی و باز طراحی و توسعه های مورد نیاز بر روی آن انجام شده و در فروشگاه اینترنتی رادان ارائه گردید.