فروشگاه اینترنتی چاپگر دات کام بر روی موتور فروشگاه ساز توسعه یافته سبد خرید بنا شده بود.
این فروشگاه اینترنتی در نظر داشت تمام انواع چاپگرها و ملزومات مصرفی و جانب آنها را پوشش دهد.
بعد از سکیال فعالیت مدیریت آن واگذار گردید.