طراحی شده در سال ۱۳۷۸
طراحی شده با Html 2.0 و بر روی ویرایشگر ویندوز Notepad
این شرکت از این سایت به منظور معرفی نمونه ها و ایجاد ارتباط تجاری و صادراتی در زمینه انواع سنگ استفاده می نمود.