برخی از نمونه کارهای مربوط به طراحی صفحات وب

همین وب سایت که ملاحظه میکنید نیز کار خودم است ولی بی شک تهیه لیستی از کارهایی که با آنها همراهی داشتم به این سادگی نبود ولی ترجیح دادم از ابتدایی ترین کارها نمونه هایی را تهیه کنم. با اینکه برخی از آنها دیگر آنلاین نبودند و مجبور شدم از آرشیو چیزهایی را تهیه کنم