#1721
skgh
مشارکت کننده

جناب آقای مجاهدی عزیز
با تشکر از شما
موضوع بسیار پیچیده است. اما توافقی که الان به تن دادیم محصول بی تدبیری های هشت ساله ای است کاشته ایم. صحبت های اوباما را با دقت بررسی کردم. بدون شک آمریکایی ها به دنبال منافع خود هستند. اما انشاءالله این توافق برای مردمان کشور منشاء خیر و برکت خواهد بود.
با آرزوی بهروزی. سیدمحمد اعظمی نژاد