نوشته‌ها

به تصاویر زیر دقت کنید. میتوانید روی هر کدام کلیک کنید تا بزرگتر شود.
      
       
اسکرین شاتهایی از مراجع قانونی هستند.
برای محاسبه به این اطلاعات نیاز دارید:
وزن هر انس طلا معادل ۳۱.۱۰۳۵ گرم است.
هر سکه بهار آزادی ۸ گرم و ۱۳۳ سوت یا همان ۸.۱۳۳ گرم است.
خب و اما محاسبات:
نرخ جهانی هر اونس طلا همانطور که در تصویر میبینید ۱۲۳۱.۷۷ دلار است.
قراردادهای آتی سکه که آخرین تاریخ نوبت معاملات آنها امروز روی دیماه است، اکنون با قیمت  ۳ میلیون و  ۷۵۵ هزار تومان صورت گرفته است که تا من این عکسها را برایتان آماده کنم رسید به ۳ میلیون و هشتصد و نود و شش هزار و پانصد. (نرخ دو تصویر آخر را مقایسه کنید) و معلوم نیست شما اگر خودتان بروید چک کنید با چه عددی مواجه شوید.
با یک ضرب و تقسیم وزن طلای یک سکه را حساب کنید. بعد ارزش دلاری یک سکه را بر اساس قیمت جهانی طلا حساب کنید. (دقت کنید، نرخ جهانی بر مبنای انس است. شما باید قیمت یک گرمش را محاسبه کنید)
بعد نرخ معامله شده در دی ماه را بر این عدد تقسیم کنید.
به نظر شما روی دلار چند تومانی معامله شده است؟!
همانگونه که مشاهده میکنید یورو ۱۰ هزار تومان را رد کرد.
درست است که به ایکامرس مربوط نیست ولی اقتصاد جدای از کسب و کار نیست. حال چه کسب و کار ما الکترونیکی و مجازی باشد چه غیر مجازی