نوشته‌ها

فیلمی از طرز کار بات فروش در مسنجر فیسبوک
در مورد باتها بیشتر صحبت خواهم کرد