وب سایت رسمی شرکت رادان تحریر – نسخه دوم – سال ۱۳۷۹
طراحی شده HTML 4.0 و ASP
اساس طراحی این وب سایت از زمانی آغاز شد که در این شرکت تصمیم گرفته شد فروشگاه اینترنتی راه اندازی شود.
همکاری من با شرکت ستکام و دوستان خوبم آقایان مهندس اورعی و میرزایی و بخصوص فعلیت بسیار عالی سرکار خانم مهندس بحرینی منجر به ساخته شدن این فروشگاه اینترنتی و وب سایت جدید رادان تحریر شود.
این فروشگاه جزو ۱۰ فروشگاه اینترنتی اول کشور است که در آن زمان از طریق شرکت خدمات انفورماتیک خدمات پردازش کارت بانک ملی را ارائه میداد. کلا در آن سالها فروشگاه اینترنتی چیز بسیار جدیدی بود که هنوز بسیاری با آن آشنا نبودند، عده معدودی نیز حراس داشتند و عده بسیاری اصلا به اینترنت دسترسی نداشتند.