المان هات اسپات به شما این امکان را می دهد که نقاط دلخواهی از یک تصویر را انتخاب کنید و برای آن ها راهنما بنویسید. این ویژگی منحصر بفرد را در هیچ پوسته وردپرسی دیگر نمی توانید ببینید.

۱
۲
۱

این جا یک هات اسپات است که می توانید به دلخواه ویرایش کنید. هات اسپات ها را شما تعیین مکان می کنید!

۲

این جا یک هات اسپات است که می توانید به دلخواه ویرایش کنید. هات اسپات ها را شما تعیین مکان می کنید!

Help-Desk