دوره های اختصاصی در محل سازمان شما In House

دوره های آموزشی زیر را میتوانم به طور اختصاصی و در محل سازمان شما برای مدیرانتان برگزار نمایم :

– تفکر سیستمی
– مدیریت خدمات
– مدیریت بازاریابی الکترونیکی
– مدیریت کسب و کارهای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
– مدیریت روابط مشتری
– روشهای قیمت گذاری
– سیستم، ساختار، سازمان و مدیریت فرایندها
– برون سپاری – مدل مجاهدی
– کارآفرینی
– مدیریت کسب و کار

شرایط مقررات:

درخواست برگزاری دوره های اختصاصی

شما می توانید از طریق تکمیل و ارسال فرم درخواست دوره های اختصاصی بصورت الکترونیکی یا از طریق نمابر ۸۹۷۷۲۶۸۶ برگزاری دوره های آموزشی مورد نظر در محل سازمانتان را درخواست نمایید.

پیشنهاد قیمت

ظرف ۱ روز کاری پس از دریافت فرم درخواست دوره های اختصاصی، پیشنهاد قیمت آکادمی شامل دوره آموزشي مورد نياز، شرايط برگزاري، تعهدات طرفين، هزينه‏ها و ساير اطلاعات مورد نياز شما توسط کارشناس امور قراردادهای آموزشی ارسال می گردد.

نحوه و شرايط برگزاري

تدارك محل برگزاري، لوازم كمك آموزشي، پذيرايي از شركت كنندگان، تکثیر جزوات دوره هاي آموزشي در مورد دوره هاي اختصاصي به عهده کارفرما است. هزینه های اياب و ذهاب و اقامت اساتید به عهده کارفرما است. تاريخ هاي برگزاري دوره، حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاري دوره تعيين و مورد توافق قرار خواهد گرفت.

نحوه و شرايط پرداخت

تسويه حساب نهايي قبل از برگزاري دوره انجام خواهد شد. گواهینامه های آموزشی شرکت کنندگان موفق در دوره آموزشی، پس از دوره ارسال خواهد شد.