مطالب توسط skgh

آخرین دوره ۳

تهران – خیابان استاد نجات اللهی کوچه خسرو پلاک ۳۷ زنگ ۴ -اولین دوره گفتگوی حضوری پیرامون تجارت الکترونیکی در این برنامه قرار است در مورد موضوعات مورد نظر شما (در چهارچوب کسب و کار و بخصوص کسب و کار اینترنتی) با هم صحبت کنیم. تجربیاتی که به بهای بسیار گران بدست آمده را با […]

آخرین دوره ۲

تهران – خیابان استاد نجات اللهی کوچه خسرو پلاک ۳۷ زنگ ۴ -اولین دوره گفتگوی حضوری پیرامون تجارت الکترونیکی در این برنامه قرار است در مورد موضوعات مورد نظر شما (در چهارچوب کسب و کار و بخصوص کسب و کار اینترنتی) با هم صحبت کنیم. تجربیاتی که به بهای بسیار گران بدست آمده را با […]

آخرین دوره ها

تهران – خیابان استاد نجات اللهی کوچه خسرو پلاک ۳۷ زنگ ۴ -اولین دوره گفتگوی حضوری پیرامون تجارت الکترونیکی در این برنامه قرار است در مورد موضوعات مورد نظر شما (در چهارچوب کسب و کار و بخصوص کسب و کار اینترنتی) با هم صحبت کنیم. تجربیاتی که به بهای بسیار گران بدست آمده را با […]