خانه طرح سه – سه ستونه و بلاگ

 • سلام خوش آمدید

  e-Business, e-Commerce Architect
  رویکرد سیستمی در راهبری و توسعه کسب و کار
  کسب و کار آنلاین، تجارت الکترونیکی

 • خوش آمدید

  e-Business, e-Commerce Architect
  رویکرد سیستمی در راهبری و توسعه کسب و کار

 • خیلی خوش آمدید

  e-Business, e-Commerce Architect
  رویکرد سیستمی در راهبری و توسعه کسب و کار

آموزش:

مشاوره با مدل مجاهدی

توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل

دوره های پیش روی

دوره های آتی

مشاوره با مدل مجاهدی

 • سیستمها روشها
 • فرایندها
 • مدیریت کیفیت
 • بهبود عملکرد
 • کاهش هزینه
 • افزایش درآمد

نام شرکت

لوگو و نام شرکت

پروژه بهبود روشها

شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه

1398/04/01 – تهران ایران

اسلاید دو

لوگو و نام شرکت 2

پروژه بهبود روشها

شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه

1398/04/01 – تهران ایران

اسلایدهای آموزشی

وبینارهای پیش روی

ویدئوهای آموزشی

برای اضافه کردن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای اضافه کردن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

پادکستهای آموزشی

ویدئوهای آموزشی

ویدئوهای آموزشی

وبینارها

ارائه مشاوره رایشگان به جوانان و دانشجویان دکتر مجاهدی در روزهای پنجشنبه هر هفته

دوره های تخصصی حضوری/مجازی

تخصص من راهبری استراتژیک مبتنی بر رویکرد سیستمی، معماری کسب و کار، تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی، برقراری سیستمهایی برای بهبود مستمر در روشها و فرایندهای کسب و کار است.

آموختن از سالها تجربه کاری مدیریتی و کارآفرینی و استفاده از تجارب مدیریتی پدر و مادر در کنار تحصیلات آکادمیک و دوره های تخصصی طی شده و جلسات متعدد مشاوره به من کمک کرده است تا در این زمینه ها توانمند گردم.

کارگاهها

عمده دوره های آموزشی که اکنون مدرس آن هستم عبارتند از:

 • تجارت الکترونیکی
 • مدیریت کسب و کارهای الکترونیکی
 • رویکرد سیستمی
 • کارآفرینی
 • مدیریت خدمات

در منو آموزش اطلاعات جامعتری بدست خواهید آورد

سخنرانی

همه ما زمانی با کسی مشورت میکنیم که فرد مورد نظر ما در آن حوزه صاحب تجربه، دانش و سابقه ای کاملا عملی و اجرایی بوده و شناخت و نگرش واقع بینانه ای از مسائل و نیازها و مشکلات و محدودیتهای آن حوزه داشته باشد. تجارب اجرایی و تحصیلات در راستای جوانب مختلف مدیریت کسب و کار کمک میکند تا با دیدی روشنگرانه و رویکردی سیستمی راه حلهای مناسب و کاملا کاربردی را برای مدیریت مسائل مختلف کسب کارها ارائه نمایم.

دوره های اختصاصی

همه ما زمانی با کسی مشورت میکنیم که فرد مورد نظر ما در آن حوزه صاحب تجربه، دانش و سابقه ای کاملا عملی و اجرایی بوده و شناخت و نگرش واقع بینانه ای از مسائل و نیازها و مشکلات و محدودیتهای آن حوزه

مشاوره:

مشاوره با مدل مجاهدی

توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل توضیحاتی در مورد مدل

نام شرکت

لوگو و نام شرکت

پروژه بهبود روشها

شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه

1398/04/01 – تهران ایران

اسلاید دو

لوگو و نام شرکت 2

پروژه بهبود روشها

شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه شرح مختصری از پروژه

1398/04/01 – تهران ایران

مشاوره با مدل مجاهدی

 • سیستمها روشها
 • فرایندها
 • مدیریت کیفیت
 • بهبود عملکرد
 • کاهش هزینه
 • افزایش درآمد

مشاوره رایگان جوانان

ارائه مشاوره رایشگان به جوانان و دانشجویان دکتر مجاهدی در روزهای پنجشنبه هر هفته

مشاوره با تخفیف ویژه جوانان

تخصص من راهبری استراتژیک مبتنی بر رویکرد سیستمی، معماری کسب و کار، تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی، برقراری سیستمهایی برای بهبود مستمر در روشها و فرایندهای کسب و کار است.

آموختن از سالها تجربه کاری مدیریتی و کارآفرینی و استفاده از تجارب مدیریتی پدر و مادر در کنار تحصیلات آکادمیک و دوره های تخصصی طی شده و جلسات متعدد مشاوره به من کمک کرده است تا در این زمینه ها توانمند گردم.

مشاوره حرفه ای راه دور/حضوری دفتر ما

عمده دوره های آموزشی که اکنون مدرس آن هستم عبارتند از:

 • تجارت الکترونیکی
 • مدیریت کسب و کارهای الکترونیکی
 • رویکرد سیستمی
 • کارآفرینی
 • مدیریت خدمات

در منو آموزش اطلاعات جامعتری بدست خواهید آورد

مشاوره حرفه ای موردی در محل شما

همه ما زمانی با کسی مشورت میکنیم که فرد مورد نظر ما در آن حوزه صاحب تجربه، دانش و سابقه ای کاملا عملی و اجرایی بوده و شناخت و نگرش واقع بینانه ای از مسائل و نیازها و مشکلات و محدودیتهای آن حوزه داشته باشد. تجارب اجرایی و تحصیلات در راستای جوانب مختلف مدیریت کسب و کار کمک میکند تا با دیدی روشنگرانه و رویکردی سیستمی راه حلهای مناسب و کاملا کاربردی را برای مدیریت مسائل مختلف کسب کارها ارائه نمایم.

مشاوره بلند مدت حرفه ای

همه ما زمانی با کسی مشورت میکنیم که فرد مورد نظر ما در آن حوزه صاحب تجربه، دانش و سابقه ای کاملا عملی و اجرایی بوده و شناخت و نگرش واقع بینانه ای از مسائل و نیازها و مشکلات و محدودیتهای آن حوزه

مدیریت کسب و کار

مدیریت هر کسب و کاری پیچیدگی های خودش را دارد. از کسب و کارهای کوچک و متوسط SME تا سازمانهای بزرگ و پیچیده Enterprise. معماری و طراحی صحیح کسب و کار بر مبنای اهداف درستی که از ایجاد آن تعریف شده است و نیز شناسایی روابط و برقرار سازی تعامل اجزای سازمان مستلزم رویکرد و تفکر سیستمی است. بهینه سازی مدل کسب و کار، طراحی و معماری فرایندها و تعاملات، بهبود و توسعه مدل تجاری کسب و کارتان تخصص من است.

کسب و کار الکترونیکی

همزمان با گسترده شدن دسترسی به اینترنت و نیز ایجاد ابزارهای ارتباطی جدید و پیچیده تر شدن شبکه های اجتماعی کسب و کارها را با چالشهای جدیدی در دنیای e-Business مواجه کرده است. تجربیاتم از سال 1372 در ترکیبی با تخصص در این حوزه در اختیار شما قرار گرفته است.

رویکرد سیستمی

رویکرد سیستمی رویکردی است کل نگر و فراسو نگر که به شما توانایی میدهد اول از هر چیزی بتوانید به چیستی هستی کسب و کاری که ایجاد میکنید پاسخ داده و در همان راستا سازمانتان را طراحی نموده، تاثیرات هر یک از اجزا بر روی کل را شناسایی کرده و به نحوه تعامل اجزا با هم، اجزا با کل و تاثیرات محیط توجه کنید. نگرش سیستمی رویکرد و نگرش اصلی من در طراحی کسب و کار است.

جدیدترین نوشته های وبلاگم:

5 Techniques For Getting An Extra Go Out

People love to make a big deal of basic thoughts. We have a cutsy instructive stating about them: "You never get the next opportunity to create an initial effect." All that focus on very first impressions actually without reason. It's many…

7 Issues Have To Know If You Are Dating Some One With Children

How to overcome Dating a Person Who has actually kiddies from Another RelationshipDating somebody brand-new definitely has its problems: assessing the compatibility, obtaining comfortable adequate to try to let the shield all the way down,…

The Spice Of Lifestyle™ Dating Platform Brings Australian Singles Together for Love

The Quick variation: despite the fact that Australian Continent boasts a sizable population of singles, their culture does not usually allow these to choose one another. While Australian singles might more likely to day a group of buddies than…

Busted! BonedMilfs.com Falls Under An Agenda To Defraud You As Discussed Inside Overview

Internet Site Details: Review Nowadays we are viewing an internet site known as BonedMilfs.com. With almost every analysis we have ever accomplished they usually become fake and cons. With all of all of our investigations do not just…

جدیدترین پستهای اینستاگرامم (alirezamojahedi@)

[alpine-phototile-for-instagram id=232 user="alirezamojahedi" src="user_recent" imgl="instagram" style="cascade" col="6" size="M" num="6" shadow="1" align="center" max="100"]

آخرین عرضه های فروشگاه:

خبرهای دوره های آموزشی

برخی از موسسات، شرکتها و برندهایی که افتخار همکاری مشاوره یا آموزش یا اجرا را با آنها را داشته ام: