اسپانسری دوره های آموزشی و سمینارها

تعرفه آگهی و تبلیغات در دوره

تعرفه اسپانسری دوره

زمینه های حضور سازمانها
جهت حمایت علمی و پشتیبانی مالی (اسپانسری) از سمینار

جدول شرح و کد حمایت از سمینار:

کد حمایتشرح حمایت
۱حمایت مالی (کدهای A-1 و B-1 و C-1 و D-1)
۲اطلاع رسانی سمینار از طریق نصب پوستر و تشویق مدیران و کارکنان واحدهای سازمان به ثبت نام
۳اطلاع رسانی سمینار از طریق درج آگهی یا معرفی در وب سایت، نشریات داخلی و روابط عمومی سازمان مطبوع
۴تامین هزینه چاپ مجموعه جزوات، مقالات، CD و جوایز و هدایا جهت شرکت کنندگان
۵ —-

نمایش بنر:
برای نمایش بنر این سمینار در سایت خودتان میتوانید از این کد استفاده نمایید:

جدول تعرفه خدمات حامیان سمینار:

ردیفشرح خدماتکد D-1کد C-1کد B-1کد A-1کد ۲کد ۳کد ۴کد ۵
 پس از علامت زدن حمایت مورد نظر بر دکمه ارسال کلیک کنید        
 هزینه ثابت طرح۳ میلیون ریال۵ میلیون ریال۱۰ میلیون ریال۳۰ میلیون ریال
۱درج نام و آرم حامی در پوستر و اطلاع رسانی های سمینارYYYYYY
۲نمایش آرم حامی در وب سایت سمینار با امکان لینک به سایت حامیYYYYYY
۳چاپ نام و آرم روی جلد جزوات سمینارYYYYY
۴درج نام و آرم حامی در برخی از هدایاYYY 
۵درج آرم حامی در پوستر نصب شده در جلوی تریبونY
۶نصب آرم حامی در پای سنY
۷نصب ارم حامی روی جلد CD سمینارYYYYY
۸تخصیص کارت حضور میمانان۱ نفر۱ نفر۲ نفر۳ نفر۱ نفر
۹قرار دادن بروشورهای تبلیغاتی حامی در هدایای سمینارYYYYYY
۱۰تخفیف ویژه ثبت نام مدیران و اعضاء در سمینار۱ نفر با ۱۰%۳ نفر با ۱۰%۵ نفر با ۱۰%۷ نفر با ۱۰%۲ نفر با ۱۰%۱ نفر با ۱۰%۱ نفر با ۱۰%
۱۱اختصاص صفحه آگهی به تبلیغات حامی در کتابچه مخصوص راهنمای سمینارYY
۱۲پخش تیزر تبلیغاتی حامی در فاصله بین برنامه (۱۰ ثانیه در هر پخش)در ۱ مرتبهدر ۱ مرتبه
۱۳درج تبلیغ در CD سمینار۱۰ ثانیه۱۵ ثانیه۳۰ ثانیه
۱۴نصب SYand ایستاده ۱×۲ جلوی درب ورودی همراه با پیام خوش آمد گویی حامیحداکثر دو تابلو  اختصاص یافته است هزینه هر تابلو ۴ میلیون ریال میباشد
۱۵نصب SYand ایستاده ۱×۲ آرم حامی در سالن غذا خوریحداکثر یک تابلو اختصاص یافته است هزینه هر تابلو ۳ میلیون ریال میباشد
۱۶اهدای غرفه رایگان۱۲ متر
۱۷دریافت رایگان مجموعه مطالب و CD سمینار۱ سری۲ سری۲ سری۱ سری
۱۸تجلیل از حامی در مراسم افتتاحیهYY
۱۹اهداء لوح تقدیر سمینار به حامیYYYYY

توجه: ردیفهای دارای رنگ زمینه قرمز در این سمینار ارائه نخواهد شد.

تعرفه اسپانسری نمایشگاه جانبی

جدول تعرفه خدمات حامیان سمینار:

ردیفشرح خدماتکد D-1کد C-1کد B-1کد A-1کد ۲کد ۳کد ۴کد ۵
 پس از علامت زدن حمایت مورد نظر بر دکمه ارسال کلیک کنید        
 هزینه ثابت طرح۳ میلیون ریال۵ میلیون ریال۱۰ میلیون ریال۳۰ میلیون ریال
۱درج نام و آرم حامی در پوستر و اطلاع رسانی های سمینارYYYYYY
۲نمایش آرم حامی در وب سایت سمینار با امکان لینک به سایت حامیYYYYYY
۳چاپ نام و آرم روی جلد جزوات سمینارYYYYY
۴درج نام و آرم حامی در برخی از هدایاYYY 
۵درج آرم حامی در پوستر نصب شده در جلوی تریبونY
۶نصب آرم حامی در پای سنY
۷نصب ارم حامی روی جلد CD سمینارYYYYY
۸تخصیص کارت حضور میمانان۱ نفر۱ نفر۲ نفر۳ نفر۱ نفر
۹قرار دادن بروشورهای تبلیغاتی حامی در هدایای سمینارYYYYYY
۱۰تخفیف ویژه ثبت نام مدیران و اعضاء در سمینار۱ نفر با ۱۰%۳ نفر با ۱۰%۵ نفر با ۱۰%۷ نفر با ۱۰%۲ نفر با ۱۰%۱ نفر با ۱۰%۱ نفر با ۱۰%
۱۱اختصاص صفحه آگهی به تبلیغات حامی در کتابچه مخصوص راهنمای سمینارYY
۱۲پخش تیزر تبلیغاتی حامی در فاصله بین برنامه (۱۰ ثانیه در هر پخش)در ۱ مرتبهدر ۱ مرتبه
۱۳درج تبلیغ در CD سمینار۱۰ ثانیه۱۵ ثانیه۳۰ ثانیه
۱۴نصب SYand ایستاده ۱×۲ جلوی درب ورودی همراه با پیام خوش آمد گویی حامیحداکثر دو تابلو  اختصاص یافته است هزینه هر تابلو ۴ میلیون ریال میباشد
۱۵نصب SYand ایستاده ۱×۲ آرم حامی در سالن غذا خوریحداکثر یک تابلو اختصاص یافته است هزینه هر تابلو ۳ میلیون ریال میباشد
۱۶اهدای غرفه رایگان۱۲ متر
۱۷دریافت رایگان مجموعه مطالب و CD سمینار۱ سری۲ سری۲ سری۱ سری
۱۸تجلیل از حامی در مراسم افتتاحیهYY
۱۹اهداء لوح تقدیر سمینار به حامیYYYYY

توجه: ردیفهای دارای رنگ زمینه قرمز در این سمینار ارائه نخواهد شد.

پیمایش به بالا