تعرفه آگهی و تبلیغات در دوره

تعرفه آگهی

جدول تعرفه اسپانسری نمایشگاه جانبی

تصویر محل نمایش آگهی ها در نمایشگاه

تعرفه اسپانسری دوره

زمینه های حضور سازمانها
جهت حمایت علمی و پشتیبانی مالی (اسپانسری) از سمینار

pdf دریافت فایل جدول اسپانسری

جدول شرح و کد حمایت از سمینار:

کد حمایت شرح حمایت
۱ حمایت مالی (کدهای A-1 و B-1 و C-1 و D-1)
۲ اطلاع رسانی سمینار از طریق نصب پوستر و تشویق مدیران و کارکنان واحدهای سازمان به ثبت نام
۳ اطلاع رسانی سمینار از طریق درج آگهی یا معرفی در وب سایت، نشریات داخلی و روابط عمومی سازمان مطبوع
۴ تامین هزینه چاپ مجموعه جزوات، مقالات، CD و جوایز و هدایا جهت شرکت کنندگان
۵  —-

نمایش بنر:
برای نمایش بنر این سمینار در سایت خودتان میتوانید از این کد استفاده نمایید:

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

جدول تعرفه خدمات حامیان سمینار:

ردیف شرح خدمات کد D-1 کد C-1 کد B-1 کد A-1 کد ۲ کد ۳ کد ۴ کد ۵
پس از علامت زدن حمایت مورد نظر بر دکمه ارسال کلیک کنید
هزینه ثابت طرح ۳ میلیون ریال ۵ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال ۳۰ میلیون ریال
۱ درج نام و آرم حامی در پوستر و اطلاع رسانی های سمینار Y Y Y Y Y Y
۲ نمایش آرم حامی در وب سایت سمینار با امکان لینک به سایت حامی Y Y Y Y Y Y
۳ چاپ نام و آرم روی جلد جزوات سمینار Y Y Y Y Y
۴ درج نام و آرم حامی در برخی از هدایا Y Y Y
۵ درج آرم حامی در پوستر نصب شده در جلوی تریبون Y
۶ نصب آرم حامی در پای سن Y
۷ نصب ارم حامی روی جلد CD سمینار Y Y Y Y Y
۸ تخصیص کارت حضور میمانان ۱ نفر ۱ نفر ۲ نفر ۳ نفر ۱ نفر
۹ قرار دادن بروشورهای تبلیغاتی حامی در هدایای سمینار Y Y Y Y Y Y
۱۰ تخفیف ویژه ثبت نام مدیران و اعضاء در سمینار ۱ نفر با ۱۰% ۳ نفر با ۱۰% ۵ نفر با ۱۰% ۷ نفر با ۱۰% ۲ نفر با ۱۰% ۱ نفر با ۱۰% ۱ نفر با ۱۰%
۱۱ اختصاص صفحه آگهی به تبلیغات حامی در کتابچه مخصوص راهنمای سمینار Y Y
۱۲ پخش تیزر تبلیغاتی حامی در فاصله بین برنامه (۱۰ ثانیه در هر پخش) در ۱ مرتبه در ۱ مرتبه
۱۳ درج تبلیغ در CD سمینار ۱۰ ثانیه ۱۵ ثانیه ۳۰ ثانیه
۱۴ نصب SYand ایستاده ۱×۲ جلوی درب ورودی همراه با پیام خوش آمد گویی حامی حداکثر دو تابلو  اختصاص یافته است هزینه هر تابلو ۴ میلیون ریال میباشد
۱۵ نصب SYand ایستاده ۱×۲ آرم حامی در سالن غذا خوری حداکثر یک تابلو اختصاص یافته است هزینه هر تابلو ۳ میلیون ریال میباشد
۱۶ اهدای غرفه رایگان ۱۲ متر
۱۷ دریافت رایگان مجموعه مطالب و CD سمینار ۱ سری ۲ سری ۲ سری ۱ سری
۱۸ تجلیل از حامی در مراسم افتتاحیه Y Y
۱۹ اهداء لوح تقدیر سمینار به حامی Y Y Y Y Y

توجه: ردیفهای دارای رنگ زمینه قرمز در این سمینار ارائه نخواهد شد.

تعرفه اسپانسری نمایشگاه جانبی

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

جدول تعرفه خدمات حامیان سمینار:

ردیف شرح خدمات کد D-1 کد C-1 کد B-1 کد A-1 کد ۲ کد ۳ کد ۴ کد ۵
پس از علامت زدن حمایت مورد نظر بر دکمه ارسال کلیک کنید
هزینه ثابت طرح ۳ میلیون ریال ۵ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال ۳۰ میلیون ریال
۱ درج نام و آرم حامی در پوستر و اطلاع رسانی های سمینار Y Y Y Y Y Y
۲ نمایش آرم حامی در وب سایت سمینار با امکان لینک به سایت حامی Y Y Y Y Y Y
۳ چاپ نام و آرم روی جلد جزوات سمینار Y Y Y Y Y
۴ درج نام و آرم حامی در برخی از هدایا Y Y Y
۵ درج آرم حامی در پوستر نصب شده در جلوی تریبون Y
۶ نصب آرم حامی در پای سن Y
۷ نصب ارم حامی روی جلد CD سمینار Y Y Y Y Y
۸ تخصیص کارت حضور میمانان ۱ نفر ۱ نفر ۲ نفر ۳ نفر ۱ نفر
۹ قرار دادن بروشورهای تبلیغاتی حامی در هدایای سمینار Y Y Y Y Y Y
۱۰ تخفیف ویژه ثبت نام مدیران و اعضاء در سمینار ۱ نفر با ۱۰% ۳ نفر با ۱۰% ۵ نفر با ۱۰% ۷ نفر با ۱۰% ۲ نفر با ۱۰% ۱ نفر با ۱۰% ۱ نفر با ۱۰%
۱۱ اختصاص صفحه آگهی به تبلیغات حامی در کتابچه مخصوص راهنمای سمینار Y Y
۱۲ پخش تیزر تبلیغاتی حامی در فاصله بین برنامه (۱۰ ثانیه در هر پخش) در ۱ مرتبه در ۱ مرتبه
۱۳ درج تبلیغ در CD سمینار ۱۰ ثانیه ۱۵ ثانیه ۳۰ ثانیه
۱۴ نصب SYand ایستاده ۱×۲ جلوی درب ورودی همراه با پیام خوش آمد گویی حامی حداکثر دو تابلو  اختصاص یافته است هزینه هر تابلو ۴ میلیون ریال میباشد
۱۵ نصب SYand ایستاده ۱×۲ آرم حامی در سالن غذا خوری حداکثر یک تابلو اختصاص یافته است هزینه هر تابلو ۳ میلیون ریال میباشد
۱۶ اهدای غرفه رایگان ۱۲ متر
۱۷ دریافت رایگان مجموعه مطالب و CD سمینار ۱ سری ۲ سری ۲ سری ۱ سری
۱۸ تجلیل از حامی در مراسم افتتاحیه Y Y
۱۹ اهداء لوح تقدیر سمینار به حامی Y Y Y Y Y

توجه: ردیفهای دارای رنگ زمینه قرمز در این سمینار ارائه نخواهد شد.