تدریس دانشگاهی

یاداشتی در مورد تدیس دانشگاهی

شاید به واسطه بیش از 20 سال سابقه مدیریت اجرایی و کمی بیش از این میزان مطالعه و آمیختن آن با تجربه به من کمک کند تا بتوانم در حوزه های مدیریت کیفیت و مدیریت بازاریابی حرفهای بسیاری برای گفتن و نظریه های بسیاری ناشی از تجارب پیاده سازی تئوری های مختلف داشته باشم ولی آنچه به عنوان موضوعات تدریسم انتخاب نموده ام بر گرفته از نتیجه تمامی این مطالعات و تجربه های ارزشمندم در طول این سالها بوده است. ارزشمند نه از باب خودستایی بلکه از باب ارزش دادن به تمامی هزینه های مادی و معنوی و از همه مهمتر زمان و عمری که صرف مطالعه و تجربه کردن و اندیشیدن و آموختن شده است. آموختن از شکستها و تلخی های اجرای تکنیکهای مختلف و روز آمد دنیای مدیریت و نیز شیرینی های بکار گرفتن تجارب اندیشمندان حوزه مدیریت در دنیا. تمامی این آموزه ها، مرا به این اعتقاد رسانده است که تغییر اصلی در مدیریت بنگاهها و اقتصاد کشور نه از راه بکار بردن تکنیکها و تجربیات مختلف بلکه از راه تغییر نگرش و ذهنیت مدیران سازمانها میسر است.

از این روی دروسی که به عنوان مباحث مورد علاقه ام برای انتقال دیدگاه و نگرش حاصل از این تجربیات و دانش کسب شده انتخاب نموده ام عمدتا در حوزه تفکر و رویکرد به مسائل بنیادین و فلسفی مدیریت است. عمده مباحث آموزشی که بنده افتخار معلمی آنرا دارم عبارتند از:

  • تئوری و طراحی سازمان و ساختار سازمانی
  • مدیریت کسب و کارهای پیچیده
  • مدیریت کسب و کارهای الکترونیکی
  • رویکرد سیستمی
  • کارآفرینی
  • مدیریت خدمات و روابط مشتری
پیمایش به بالا