دوره های اختصاصی (برای شما)

دوره های آموزشی زیر را میتوانم به طور اختصاصی و در محل سازمان شما برای مدیرانتان برگزار نمایم :

دوره های اختصاصی در محل سازمان شما In House

– تفکر سیستمی
– مدیریت خدمات
– مدیریت بازاریابی الکترونیکی
– مدیریت کسب و کارهای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
– مدیریت روابط مشتری
– روشهای قیمت گذاری
– سیستم، ساختار، سازمان و مدیریت فرایندها
– برون سپاری – مدل مجاهدی
– کارآفرینی
– مدیریت کسب و کار

شرایط مقررات:

شما می توانید از طریق تکمیل و ارسال فرم درخواست دوره های اختصاصی بصورت الکترونیکی یا از طریق نمابر ۸۹۷۷۲۶۸۶ برگزاری دوره های آموزشی مورد نظر در محل سازمانتان را درخواست نمایید.

ظرف ۱ روز کاری پس از دریافت فرم درخواست دوره های اختصاصی، پیشنهاد قیمت آکادمی شامل دوره آموزشي مورد نياز، شرايط برگزاري، تعهدات طرفين، هزينه‏ها و ساير اطلاعات مورد نياز شما توسط کارشناس امور قراردادهای آموزشی ارسال می گردد.

تدارك محل برگزاري، لوازم كمك آموزشي، پذيرايي از شركت كنندگان، تکثیر جزوات دوره هاي آموزشي در مورد دوره هاي اختصاصي به عهده کارفرما است. هزینه های اياب و ذهاب و اقامت اساتید به عهده کارفرما است. تاريخ هاي برگزاري دوره، حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاري دوره تعيين و مورد توافق قرار خواهد گرفت.

تسويه حساب نهايي قبل از برگزاري دوره انجام خواهد شد. گواهینامه های آموزشی شرکت کنندگان موفق در دوره آموزشی، پس از دوره ارسال خواهد شد.

پیمایش به بالا