دوره های طی شده

لیست دوره های طی شده

– کارشناسی مدیریت صنعتی BA – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز – 1375
– کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA – سازمان مدیریت صنعتی – 1386
– دکتری مدیریت عالی کسب و کار DBA – موسسه آموزش عالی بهار – 1393

– دوره های مختلف مديريت خدمات
– دوره مديريت استراتژيك – سازمان مدیریت صنعتی – مرحوم دکتر وفا غفاریان
– دوره آشنایی با قوانین و مقررات صادرات – مرکز توسعه صادرات ایران
– دوره آشنایی با نمایشگاهها و نحوه شرکت در آنها – مرکز توسعه صادرات ایران
– دوره آشنایی با بورس اوراق بهادار – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
– اصول انتخاب نمایندگی های فروش – مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران
– ارزیابی عملکرد مناطق فروش – مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران
– دوره آشنایی با شش سیگما – موسسه توف راینلند
– دوره تربیت ارزیاب مدل EFQM – انجمن مدیریت کیفیت و موسسه استاندارد
– شرکت در کنفرانسها و سمینارهای تخصصي مختلف در زمينه هاي مدیریت، مدیریت کیفیت، مديريت بازار، مدیریت خدمات، مدیریت روابط مشتری و تفكر سيستمي

پیمایش به بالا