عضویتها/بازدیدها

لیست کلی عضویت ها و بازدید های بنده

– عضو انجمن مدیریت آمريكا
– عضو میهمان جامعه كيفيت آمريكا
– عضو انجمن بازاریابی آمريكا
– عضو مدعو سازمان كيفبت آسيا و اقيانوسيه
– عضو جامعه دینامیک سیستمها آمریکا
– عضو پیوسته انجمن مدیریت ایران
– عضو فردی انجمن مدیریت کیفیت ایران
– عضو فردی انجمن مشاوران مدیریت ایران
– عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
– عضو خانه مديران

– دفتر سازی نوین – 10/07/1393
– صنایع شیر وارنا – 24/04/1390
– کاغذ سازی آریا کاغذ تک – 12/05/1386
– پارس خودرو – 26/04/1386
– کاغذ سازی حافظ پاسارگاد – 26/07/1386
– ابزار مهدي – 24/02/1385
– پاکسان – 17/05/1384
– همکاران سیستم – 10/03/1383
– سام الكتريك – 04/03/1382
– پارس لامع – 06/08/1380
– ایران خودرو – 29/11/1380
– پتروشیمی اراک – 16/08/1379
– پارس شهاب – 24/03/1379
– سینجر گاز – 26/02/1379
– گروه بهمن – 11/07/1378

پیمایش به بالا