مطالب و منابع آموزشی

لیست مطالب و منابع آموزشی

تمامی اسلایدهای اینجانب از طریق سایت اسلاید شیر به نشانی https://www.slideshare.net/alirezamojahedi/ در دسترس علاقمنذان قرار دارد

ویدئوهای آموزشی در کانال یوتیوب به نشانی زیر درج شد اند:

www.youtube.com/AlirezaMojahedi

فایلهای صوتی آموزشی علاوه بر صفحات آموزشی داخل وب سایت در کانال شنوتو به نشانی زیر درج شده اند:

www.shenoto.com/AlirezaMojahedi

مصاحبه های آموزشی رادیویی را نیز میتوانید در اینجا بشنوید:

https://alirezamojahedi.com/دررسانه ها/

پیمایش به بالا