یکی دیگر از خوانندگان محترم کانال تلگرامی ام برایم پیام فرستاده اند که:

“سلام ، چقدر از اصطلاحات جالبی استفاده میکنید. لوله کشی… تونل…
یکی ندونه و شما رو نشناسه فکر میکنه تو کار ساختمون سازی بودید “

باید تشکر کنم که زحمت کشیدند و مستقیم پیغام دادند.
راستش را بخواهید اینها اصطلاحات قدیمی هستند.
مثلا زمانی که فید و خوراک تازه راه افتاده بود، اصطلاح لوله کشی با برخی سرویسهای یاهو ارائه شد.
لوله کشی که میکنیم مطالب از یک جا به صورت خودکار به جای دیگر هم میروند
تونل هم باز قدیمی است. مربوط میشود به راههای میانبر برای عبور از دربهای بسته شده اسمش را نبر!
الان دیدم برخی ابزارها وقتی تونل میزنم! کار نمیکنند و باید خاموششان کنم، برخی وقتی خاموش باشد کار نمیکنند. به هر حال دردسری است برای خودش.

#ارتباط

Mojahedi.ir
@AlirezaMojahedi
@DrAlirezaMojahedi
By: via eBiz